آقای دکتر Associate ProDr Alireza Taghipour

Dr. Associate ProDr Alireza Taghipour

دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368943)

5
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers