Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم دانشگاه بوعلی سینا

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 11,409
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 30
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه دولتی: 23
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 37 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 54 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه بوعلی سینا

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه بوعلی سینا را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه بوعلی سینا

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1کانی شناسی، میان بارهای سیال و منشا کانسار سرب و روی چاه میله با سنگ میزبان کربناتی تریاس میانی (شمال شرق انارک)، ایران مرکزی
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی1401
2بررسی ویژگی های کمی و کیفی میوه و روغن چهار رقم زیتون در شرایط آب و هوایی طارم

فصلنامه علوم باغبانی ایران1401
3تحلیل همبستگی فضایی تحولات جمعیتی با تغییرات شدت آسیب پذیری یک دهه اخیر کلان شهر تهران
مجله آمایش سرزمین1399
4ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحولات سازمان فضایی عملکردی شهر همدان
مجله آمایش سرزمین1401
5مقایسه شبکه اندازه گیری گرانی در منطقه اسفراین با شبکه حاصل از آنالیزفرکتال
هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین1401
6ارزیابی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی (موردمطالعه: منطقه گردشگری اورامانات)سعید کریمی
فصلنامه پژوهش های روستایی1401
7واکاوی وضعیت و تبیین کننده های امنیت غذایی در بین خانوارهای روستایی شهرستان بهار، استان همدان


فصلنامه پژوهش های روستایی1401
8بررسی اثر کم آبیاری و باکتری تقویت کننده رشد بر میزان اینولین و صفات مورفولوژیک ریشه ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی شنگ (Tragopogon spp.)

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1401
9روش اپسیلون محدودیت جهت مساله مسیریابی-موجودی دارو های یخچالی و غیریخچالی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تامین سبز

دوماهنامه بررسی های بازرگانی1401
10نقش دو مولفه حفاظت و پویایی در باززنده سازی میراث معماری بر مبنای تداوم ارزش های مکانی موردپژوهی: میراث معماری محوطه تاریخی چغازنبیل
مجله صفه1401
11اثر سرما بر گلانگیزی و گلدهی
فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار1401
12نقش واسطه ای مراجع درونی شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی و توسعه سرمایه انسانی

فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی1395
13پیشنهادی درباره کاربری بقایای معماری مکشوفه در محوطه ساسانی تل قلعه سیف-آباد- کازرون

فصلنامه مطالعات باستان شناسی1401
14In Vivo Anti-malarial Activity and Toxicity Studies of Allium ursinum (Wild Garlic) Hydroalcoholic Extract
فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی1401
15واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران

دوفصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری1400
16تاثیر نانو ذرات اکسیدروی (ZnO) بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک هایی با بافت متفاوت
فصلنامه آب و خاک1401
17تحول در مدیریت نسل جدید کسب و کار و زندگی با ورود عصر دیجیتال و انقلاب صنعتی۴/۰
نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت1401
18مقایسه توزیع های احتمال برای اندازه گیری همپوشانی کلاس
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک1401
19بررسی عددی عملکرد ذوب برای یک واحد ذخیره انرژی حرارتی گرمای نهان

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک1401
20رابطه کیفیت زندگی کاری و مولفه های آن با عملکرد شغلی (مورد مطالعه: شهرداری مریوان)
نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه1399
21بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کار تیمی در فرودگاه های غرب کشور
نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه1399
22بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت (مطالعهموردی: دشت سلماس)

نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار1398
23Application of plasma-catalytic system in methanation process
سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران1401
24Novel N-bromo nano vanadium oxo phthalocyanine-based molten salt([VO(TPPABr)]CBr۳) as an efficient catalyst for the synthesis ofdihydropyrimidinone derivatives
سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران1401
25One-pot synthesis of unsymmetric Hantzsch ۱,۴-dihydropyridines catalysed byNovel N-bromo nano vanadium oxo phthalocyanine-based molten salt([VO(TPPABr)]CBr۳
سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران1401
26New and Recyclable Heterogeneous Ruthenium Magnetized Biochar Nanoparticlesas Catalyst for C-C Coupling Reactions
سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران1401
27Ninhydrin complex of copper on magnetic graphene oxide as a selective, practical,and recyclable nanocatalyst in C-C and C-O coupling reactions
سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران1401
28راهکارهای نوین در طراحی سیستمهای تشخیص اتوماتیک بیماری ها و الگوریتم ریاضی سرطان پستان

چهارمین همایش ملی زیست شناسی1401
29بررسی و تاثیر تنوع ژنتیکی Coa در الگوی ژن های استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه های بالینی در بیمارستان های شهر همدان

چهارمین همایش ملی زیست شناسی1401
30تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت بر پارامترهای اسپرمی در مدل ایسکمی-ریپرفیوژن بیضه
چهارمین همایش ملی زیست شناسی1401

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه بوعلی سینا

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی دانشگاه بوعلی سینا را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه بوعلی سینا

تاکنون 20 کنفرانس توسط دانشگاه بوعلی سینا برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه بوعلی سینا به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه بوعلی سینا در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه دانشگاه بوعلی سینا

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه بوعلی سینا تاکنون با 5,826 پژوهشگر از 365 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه بوعلی سینا در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 8,316 مقاله نویسنده اول
  • 7,477 مقاله نویسنده دوم
  • 3,439 مقاله نویسنده سوم
  • 1,116 مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه بوعلی سینا در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,437,399 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
Support