آقای مهندس Miad Salehi

Engineer Miad Salehi

دانشجوی کارشناسی ارشد بهینه سازی سیستم ها

Researcher ID: (376132)

4
2
2
2
5

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس زبان انگلیسی (1398-1400)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • مقاله برتر اولین کنفرانس نوگرایی در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری (1401)
  • دانشجوی ممتاز دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه سجاد (1401)

Workshops

  • مدیریت مالی در فرآیندهای تولید - اندیشه پژوهان ادیب (1401)
  • نرم افزار MSP - دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی (1400)
  • نرم افزار پایتون - دانشگاه کاشان (1400)
  • نرم افزار مینی تب - دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی (1399)
  • آیلتس - موسسه اوراسیا (1395)