آقای مهندس Arash Aghchehkandi

Engineer Arash Aghchehkandi

Researcher ID: (378373)

2
1
2
1
4

Education

  • کارشناسی ارشد مهندسی علوم آب و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1393-1395
  • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری دانشگاه گیلان 1387-1391

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارمند اداره منابع طبیعی و آبخیزداری (1399-تاکنون)

Workshops

  • آشنایی با سامانه فتوگرامتری پهباد و تهیه نقشه - ژئوپی سنجش البرز (1397)
  • مدل هیدرولوژیکی SWAT - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1394)
  • دوره آموزشی نرم افزار SPSS - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1393)
  • آشنایی با علوم GIS - موسسه آموزش عالی آزاد مهر نیکان (1391)

Other

  • مدیر مسئول پروژه های کاداستر اراضی ملی و تداخلات سازمانی امور اراضی در شرکت مهندسین مشاور کاسپین سامان آبراه از تیر ماه ۱۳۹۷ تا مهر ماه ۱۳۹۹