آقای دکتر Gholamreza Asadi Karam

Dr. Gholamreza Asadi Karam

استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (380493)

2
22
64
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers