آقای پروفسور Mohammad Ahanjan

Prof. Mohammad Ahanjan

Researcher ID: (383133)

15
28
1
1
1
1
2

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب ابر باکتری ها (ویراست با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران) - 1400 - Persian

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی میکروب شناسی میسور هندوستان1388-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در هیئت علمی (1375-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • استاد نمونه