خانم دکتر Sahar Rezaie

Dr. Sahar Rezaie

Researcher ID: (383415)

3
8
1
1

Journal Papers

Teaching Experience

  • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه(1400-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه (1400-تاکنون)