آقای دکتر Mohammad Sajjad Vaezi

Dr. Mohammad Sajjad Vaezi

Researcher ID: (388464)

6
2
3
6

Books

  • کتاب ارزیابی حریم گسل سنگ بست شاندیز در محدوده شهرهای شاندیز و طرقبه (پژوهش های دانشگاهی) - 1401 - Persian
  • کتاب مدیریت و رهبری در سازمان (آفتاب گیتی) - 1400 - Persian

Education

Workshops

  • دوره آموزشی توانمندسازی رشدواره پرورستان - اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی (1402)
  • دوره آموزشی مهارت های تندخوانی و تقویت حافظه - مرکز آموزش بازرگانی وابسته وزارت صمت (1401)
  • دوره آمار و روش پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی - مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا (1401)
  • دوره آموزشی آیین سخنوری و فن بیان - مرکز آموزش بازرگانی وابسته وزارت صمت (1400)
  • دوره آموزشی ICDL - آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری پارساوا مشهد (1399)
  • دوره آموزشی فتوشاپ - آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری پارساوا مشهد (1399)