آقای مهندس Ehsan Barzegaran Hosseini

Engineer Ehsan Barzegaran Hosseini

Researcher ID: (393378)

4
2
2

Books

  • کتاب تاثیر بازاریابی دیجیتال در خرید محصولات سلامت محور (اساتید دانشگاه / تهران) - 1401 - Persian
  • کتاب تاثیر منافع واقعیت مجازی بر تصمیم خرید در صنعت (یاد عارف / تهران) - 1401 - Persian

Education