آقای دکتر SayedMohammad Hakak

Dr. SayedMohammad Hakak

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410562)

1
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران