آقای navid sahraei

navid sahraei

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

Researcher ID: (426063)

4
4
2
2
2
3
6
7
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • پژوهشگر انجمن بین المللی حقوق کیفری ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • عنوان طرح : مطالعه تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران ، آمریکا و آلمان / « فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف » (1402)
 • عنوان طرح : رویکردی بر عوامل موثر در افزایش قاچاق کالا و ارز و راهکارهای مقابله و کنترل آن / « فصلنامه مجله علمی حقوق و مطالعات نوین » (1402)

Books

 • کتاب واکاوی آئین دادرسی جرایم سازمان قضایی نیروهای مسلح (موسسه آموزشی تألیفی ارشدان) - 1402 - Persian
 • کتاب رویکردی بر قانون مبارزه با مواد مخدر « مبتنی بر آخرین اصلاحات » (موسسه آموزشی تألیفی ارشدان) - 1402 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • نویسنده و مؤلف کتب حقوقی (1401-تاکنون)
 • فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی (1401-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس تخصصی در حوزه علم حقوق کیفری و جرم شناسی (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • مدرس تخصصی در حوزه علم حقوق کیفری و جرم شناسی در مؤسسه علمی - آموزشی فرادرس (1402)
 • مدرس و معاون تعلیم و تربیت پایگاه مقاومت امام علی ( ع ) (1396)
 • راهیابی به مرحله کشوری مسابقات قرآن و عترت ( ع ) . استان قم (1392)
 • کسب مقام اول مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت ( ع ) . (1390)
 • کسب مقام اول مرحله شهرستان مسابقات قرآن و عترت ( ع ) . (1390)
 • کسب مقام سوم مرحله شهرستان مسابقات انشای نماز . (1390)

Workshops

 • کارگاه کاربردی مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز از مرحله تحقیق تا اجرای حکم - انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری (1402)
 • مدرسه تابستانه بزه قتل - انجمن حقوقی شهید لاجوردی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه عالی شهید مطهری (1402)
 • کارگاه تخصصی دادرسی ویژه جرایم رایانه ای - انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری (1402)
 • سلسله کارگاه های تخصصی جرایم پزشکی - انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری (1402)
 • مهارت حضور در عرصه دادرسی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری (1401)
 • مهارت در دوره تخصصی شکوائیه نویسی ، دادخواست نویسی ، لایحه نویسی ، قرارداد نویسی - انجمن علمی دانشگاه پیام نور بوشهر (1401)
 • دوره تخصصی وکالت در دعاوی کیفری - پژوهشگاه شهر دانش ( دکتر علی اکبر مهابادی ) (1400)