آقای دکتر Meysam Davoodabadi

Dr. Meysam Davoodabadi

استادیار گروه سنجش از دور موسسه آموزش عالی حکمت قم، معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی حکمت قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (43638)

11
5
2
4
1
2
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Books

  • کتاب بررسی روشهای ژئوفیزیکی مختلف در اکتشاف منابع آب زیرزمینی (فرزانگان دانش) - 1396 - Persian
  • پایان نامه تلفیق داده های ژئوفیزیکی و سنجش از دور بمنظور پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی در غرب شاهرود (دانشگاه صنعتی شاهرود) - 1392 - Persian

Teaching Experience

  • استادیار حکمت قم(1392-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکمت (1391-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • ثبت اختراع (1389)
  • پژوهشگر برتر