هادی صادقی

Researcher ID: (439359)

20
1
1

Conference Papers

Teaching Experience

  • مربی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر(1389-1402)

Education

  • دکتری تخصصی معماری دانشگاه آزاد رشت1395-1400