آقای دکتر Mommad Zadshkovian

Dr. Mommad Zadshkovian

رئیس دانشگاه مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444176)

21
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers