آقای دکتر Sirwan Mohammadiazar

Dr. Sirwan Mohammadiazar

Researcher ID: (444784)

22
3
3
3
10
17

ISI Papers

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده علوم پایه (1393-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان کردستان (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 •  فناور برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (1401)
 •  پژوهشگر برتر استانی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان (1401)
 •  پژوهشگر برتر استانی (1398)
 •  رتبه 3 کشوری رشته شیمی در پنجمین مسابقه ملی نانو (از بین 6320 داوطلب) (1394)
 •  مخترع برتر (رتبه 1) بخش شیمی و مواد سومين جشنواره منطقه¬اي اختراعات زاگرس (رتبه اول بخش شیمی و مواد در بین 169 اختراع) (1392)
 •  مخترع برگزيده دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج (1391)
 •  جزو دانشجويان "استعداد درخشان" کشور (1385)
 •  کسب رتبه”۴”كشوري در کنکور کارشناسي ارشد شيمي دانشگاههاي دولتي (از بين قريب به ده هزار داوطلب) (1384)
 •  کسب رتبه”۷”مرحله اول المپياد علمي دانشجويي کشور (1384)
 •  کسب رتبه”۷”مرحله دوم المپياد علمي دانشجويي کشور (1384)