خانم دکتر Somayeh Aghababaei

Dr. Somayeh Aghababaei

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (445296)

2
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers