آقای Amirabbas Sadeghi

Amirabbas Sadeghi

Researcher ID: (446134)

1
1
1
1
1
1
7
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • خبرنگار انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران
 • عضو رسمی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
 • عضو رسمی انجمن تخصصی سواد رسانه ایران
 • عضو ارشد کارگروه مطالعاتی قدرت نرم ، دیپلماسی و رسانه موسسه بین المللی ابرار معاصر ایران

Researchs

 • کتاب نقض حریم خصوصی کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام (1402)

Books

 • کتاب نقض حریم خصوصی کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام (انتشارات بین المللی حوزه مشق) - 1402 - Persian

Education

 • کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز1399-1401

سوابق شغلی و تخصصی

 • معاون فرهنگ و رسانه فرهنگ سرای رسانه (1395-تاکنون)

Workshops

 • دوره‌های تخصصی روزنامه‌نگاری و سواد رسانه ای - انجمن صنفی سواد رسانه ای ایران (1398)
 • دوره های تخصصی روابط عمومی خلاق - انجمن صنفی روابط عمومی ایران (1398)
 • دوره آموزشی رفتار سازمانی ۱ و۲ - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (1398)
 • دوره ویراستاری - انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران (1397)
 • روزنامه نگاری جیبی - انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران (1397)
 • دوره آموزشی ارتقای سطح محصولات فرهنگی و رسانه ای - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (1395)
 • مهارتهای هفت گانه IcdL - مجتمع فنی تهران (1385)

Other

 • Amir-sadeghi.com