آقای دکتر Ghobad Mansourbakht

Dr. Ghobad Mansourbakht

گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447169)

22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers