آقای مهندس AmirHosein Asgharzadeh

Engineer AmirHosein Asgharzadeh

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آزاد اسلامی مشهد

Researcher ID: (447797)

4
2
3
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • بازرس انجمن علمی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • دبیر انجمن علمی هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیریت شبکه اجتماعی (1398-تاکنون)
  • تحلیلگر بازار های مالی (1401-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی (1402-تاکنون)

Workshops

  • Artificial intelligence - پارک علم و فناوری (1402)
  • Bioinformatics - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (1402)
  • Autocad - فنی و حرفه ای (1399)
  • ICDL - فنی و حرفه ای (1397)

Other

  • https://mashhad.iau.ir/prnews/fa/news/899