آقای مهندس AHMAD GHORBANI MOAKHAR

Engineer AHMAD GHORBANI MOAKHAR

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

Researcher ID: (448249)

4
1
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر کانون کارآفرینی و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • پژوهشگر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مشهد
  • خزانه دار انجمن علمی هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • مدیر عامل مجموعه صنعت ماندگار ابتکار نوآوران
  • دبیر کانون رسانه اورژانس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

Education