آقای مهندس SADEGH SHARIFI

Engineer SADEGH SHARIFI

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

Researcher ID: (456887)

8
2
1
1
2
8
3
5

Conference Papers

Books

 • کتاب تأمین مالی پروژه (مهندسی مالی دارایی محور) (چاپ و نشر ایران (انتشارات ارسطو)) - 1397 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس سئو و هوش مصنوعی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری (1400-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحقیق و توسعه (R&D) (1400-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس توسعه سازمانی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس کنترل پروژه (1400-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس کنترل فرآیند عملیات حمل‌ونقل دریایی در اسکله شهید رجایی بندرعباس (1396-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس اقتصاد مهندسی پیشرفته (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس ارزیابی کار و زمان (1393-1394)

جوایز و افتخارات

 • اول (1400)
 • اول (1399)
 • اول (1398)