خانم دکتر Elham khajehebrahimi

Dr. Elham khajehebrahimi

Postdoctoral MIT

Researcher ID: (462604)

2
1

Books

  • کتاب چطور تصمیم بگیریم؟ راهکارهای ساده برای انتخابهای بهتر (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران) - 1400 - Persian
  • کتاب هميشه راهي هست (انتشارات سنجش و دانش) - 1400 - Persian

Teaching Experience

Education