آقای دکتر mohammadreza zahedi

Dr. mohammadreza zahedi

دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

Researcher ID: (465874)

8
7
7
1
1
1
3

University professor-researcher-member of the country's elite club

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of nanofluid impinging on a cylinder with constant wall heat flux
 •  Self-similar solution of radial stagnation point flow and heat transfer of a viscous, compressible fluid impinging on a rotating cylinder
 •  New insights into the dynamics of heat and mass transfer in a hybrid (Ag-TiO2) nanofluid using Modified Buongiorno model: A case of a rotating disk

Conference Papers

Journal Papers

 • یک مدل شبیه سازی شده برای امکان سنجی سرمایهگذاری انرژی خورشیدی فتوولتاییک در ایران (1395)
 • ساخت نانوکامپوزیت اپوکسی رزین/ نانوکلی و بررسی خواص رئولوژیکی ومکانیکی (1395)
 • طراحی مبدل حرارتی برای بازیابی گازهای اگزساست خروجی نیروگاه شاهرود (1395)
 • بازیافت اتلاف حرارتی کوره ها با نرم افزار Aspen Bjac (1395)
 • سنتز نانو ذرات اکسید آهن(روش هم رسوبی) و اصلاح سطح آن با سیلیکا وامتحان تاثیرات آنبا نانوسیالات آلومینا (1394)
 • تاثیر مکانیزم های ازدیاد برداشت میکروبی( MEOR )در افزایش استخراج نفت از مخازن (کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت نفت برای افزایش بازدهی نفت باقی مانده در مخازن) (1394)
 • افزایش ضریب انتقال حرارت در مبدل ها توسط نانو سیالات :مطالعه موردی (1394)

Researchs

 • یک مدل شبیه سازی شده برای امکان سنجی سرمایهگذاری انرژی خورشیدی فتوولتاییک در ایران (1395)
 • طراحی مبدل حرارتی برای بازیابی گازهای اگزساست خروجی نیروگاه شاهرود (1395)
 • ساخت نانوکامپوزیت اپوکسی رزین/ نانوکلی و بررسی خواص رئولوژیکی ومکانیکی (1395)
 • بازیافت اتلاف حرارتی کوره ها با نرم افزار Aspen Bjac (1395)
 • سنتز نانو ذرات اکسید آهن(روش هم رسوبی) و اصلاح سطح آن با سیلیکا وامتحان تاثیرات آنبا نانوسیالات آلومینا (1394)
 • تاثیر مکانیزم های ازدیاد برداشت میکروبی( MEOR )در افزایش استخراج نفت از مخازن (کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت نفت برای افزایش بازدهی نفت باقی مانده در مخازن) (1394)
 • افزایش ضریب انتقال حرارت در مبدل ها توسط نانو سیالات :مطالعه موردی (1394)

Teaching Experience

 • استادیار (1390-1399)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در استاد حل تمرین (1390-1399)

Other

 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=AW0xlbMAAAAJ