آقای دکتر Haman Tavakolu

Dr. Haman Tavakolu

گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467431)

20
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers