آقای Mansour Mamalipoor

Mansour Mamalipoor

دکتری زبان و ادبیات فارسی

Researcher ID: (472515)

5
85
1
8
1
15

Conference Papers

 • مام علیپور، منصور، زبان شعری پروین، بنیاد استاد شهریار (1402)
 • مدرسی، فاطمه و مام علیپور، منصور، نقد صوفی (آسیب شناسی تصوف اسلامی)، فصل نامه علمی _ تخصصی مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق)، سال پنجم، شماره چهاردهم. (1402)
 • مام علیپور، منصور؛ قملاقی، فتانه «عالم خیال و زبان در منظومه فکری مولانا»، شانزدهمین همایش بین المللی شهریار، تهران. (1401)
 • قملاقی، فتانه؛ مام علیپور، منصور «آن ندایی کاصل هر بانگ و نواست(تحلیل سکوت در مثنوی)»، هشتمین همایش بین المللی شمس و مولانا، ، خوی. (1401)
 • کوراوند، حسین و منصور مام علیپور، تحلیلی نظری بر هویت ایرانی، کنگره پیشگامان پیشرفت (1394)

Books

 • کتاب دایره‌المعارف تمرین‌های حرفه‌ای شکم و پهلو (ویرایش ادبی) (شناسنامه) - 1402 - Persian
 • کتاب آسیب شناسی ورزشی(ویرایش ادبی) (حتمی) - 1401 - Persian
 • کتاب دنیا و دنیادوستی از منظر مولانا (ویرایش ادبی و علمی) (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب ماه، زیبای شکنجه گریست(ویرایش ادبی) (افق بی‌پایان) - 1401 - Persian
 • کتاب سپهر فازی و نقدی بر کتاب (تفکر فازی) نوشته ی دکتر بارت کاسو (ویرایش ادبی) (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب راهنمای کامل آمادگی برای مسابقات پرورش اندام: نقشه عملکردی، از شروع تا سکوی مسابقه (شناسنامه (ویرایش ادبی)) - 1401 - Persian
 • کتاب زمان بندی تمرینات مقاومتی: برنامه ریزی ساعت عضلانی برای عملکرد مطلوب (شناسنامه (ویرایش ادبی)) - 1401 - Persian
 • کتاب برنامه نویسی و طراحی تمرین های فانکشنال (شناسنامه(ویرایش ادبی)) - 1401 - Persian
 • کتاب قتل های مونوگرام (افق بی‌پایان (ویرایش ادبی و علمی)) - 1401 - Persian
 • کتاب معمای قتل کامبینگهام (افق بی‌پایان (ویرایش ادبی و علمی)) - 1401 - Persian
 • کتاب تابوت بسته (شناسنامه (ویرایش ادبی)) - 1401 - Persian
 • کتاب اختلالات خوردن در ورزشکاران (شناسنامه(ویرایش ادبی)) - 1401 - Persian
 • کتاب اصول کاربردی تغذیه در تمرین و فعالیت بدنی (شناسنامه(ویرایش ادبی) - 1401 - Persian
 • کتاب راهنمای مربیگری بدن‌سازی و پرورش اندام (شناسنامه(ویرایش ادبی) - 1401 - Persian
 • کتاب راهنمای حرفه‌ای مربیگری خصوصی: بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران و ایجاد درآمد بیشتر برای حرفه‌ی مربیگری (شناسنامه(ویرایش ادبی) - 1401 - Persian
 • کتاب آناتومی تمرین‌های قدرتی (شناسنامه(ویرایش ادبی) - 1401 - Persian
 • کتاب آناتومی تمرین‌های فانکشنال (شناسنامه(ویرایش ادبی) - 1401 - Persian
 • کتاب جز زیبایی ندیدم: خاطرات آزاده سرافراز جانعلی حسنخانی (غواص عملیات کربلای 4) (پایا (ویرایش ادبی و علمی)) - 1401 - Persian
 • کتاب برنامه‌نویسی و طراحی تمرین‌های فانکشنال (شناسنامه (ویرایش ادبی) - 1401 - Persian
 • کتاب زمان‌بندی تمرینات مقاومتی: برنامه‌ریزی ساعت عضلانی برای عملکرد مطلوب (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب راهنمای کامل آمادگی برای مسابقات پرورش اندام: نقشه عملکردی، از شروع تا سکوی مسابقه (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب تحول دوبیتی در شعر شاعران پارسی‌گوی: از آغاز شعر فارسی (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب دنیا و دنیادوستی از منظر مولانا (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب گزیده‌ای از شرح احوال، آثار و افکار عارفان قرن دهم و یازدهم (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب راهنمای مربیگری بدن سازی و پرورش اندام ویژه مربیان درجه ۳ (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب بررسی و تحلیل مضامین مشترک معارف بهاءولد و مثنوی مولانا (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب نردبان آسمان گزیدۀ نهج البلاغه (شناسنامه) - 1401 - Persian
 • کتاب ارزیابی فیزیکی ستون فقرات (آیندگان) - 1400 - Persian
 • کتاب راهنمای نگارش و ویرایش (شناسنامه) - 1399 - Persian
 • کتاب کتاب اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی ورزشی (حتمی) - 1399 - Persian
 • کتاب کتاب پیلاتس (حتمی) - 1399 - Persian
 • کتاب کتاب اخلاق در فیزیولوژی ورزشی (حتمی) - 1399 - Persian
 • کتاب مبانی جامع قوانین پدل با آخرین تغییرات در قوانین ویژه ی بازیکنان، مربیان و داوران (حتمی) - 1399 - Persian
 • کتاب روان خوانی فارسی پایه ی اول ابتدایی (حتمی) - 1399 - Persian
 • کتاب مردی به نام اسپید (افق بی‌پایان) - 1399 - Persian
 • کتاب اصول تمرینات سرعتی و استقامتی (حتمی) - 1399 - Persian
 • کتاب پس از دروغ (افق بی پایان) - 1399 - Persian
 • کتاب کشتن مرغ مینا (افق بی پایان) - 1399 - Persian
 • کتاب راهنمای سر وزن رسیدن ورزشکاران: وزن مطلوب برای عملکرد مطلوب (شناسنامه) - 1399 - Persian
 • کتاب برنامه‌نویسی پیشرفته برای دستیابی به نهایت عضله (شناسنامه) - 1399 - Persian
 • کتاب پارناسوسی روی چرخ (افق بی پایان) - 1399 - Persian
 • کتاب فیزیولوژی ورزشی کاربردی پیشرفته (حتمی) - 1399 - Persian
 • کتاب بررسی و تحلیل مضامین مشترک معارف بهاءولد ومثنوی مولانا (حتنی (نسیم)) - 1399 - Persian
 • کتاب تصحیح انقادی دیوان اثیر اخسیتکی - 1399 - Persian
 • کتاب کتاب پیلاتس برای توان بخشی بهبود از آسیب و بهینه سازی عملکرد (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب کتاب فعالیت های بدنی و سیستم تولیدمثل در انسان (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب کتاب ترفندهای استقامتی (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب کتاب میانبرهایی برای ساختن سیکس پک (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب کتاب ایمنی و بهداشت فردی در ورزش (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب تربیت بدنی و ورزش معلولین (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب سیمای رسول مهر (ص) در ادب پارسی (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب دستیار جنایت (شناسنامه) - 1398 - Persian
 • کتاب تربیت بدنی معلولین (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب رشد حرکتی در طول عمر (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب برنامه‌های رایگان ورزشی: عظله سازی در 15 دقیقه (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب وعده‌های غذایی پرحجم (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب 1000+300 تست آمار، سنجش اندازه گیری (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب اصول مربیگری و برنامه نویسی پیشرفته (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب ترفندهای استقامتی (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب اصول مربیگری پاورلفتینگ (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب اصول مربیگری پرورش اندام سیستم انقلابی BFR در پرورش اندام (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب فعالیت‌های بدنی و سیستم تولید مثل در انسان (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب تربیت بدنی و ورزش سازگارانه (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب مدیریت ارتباطات ورزشی: مفاهیم و نظریه‌ها (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب حرکت (سیستم‌های حرکات عملکردی غربالگری - ارزیابی - راهبردهای اصلاحی) (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب اطلس جامع تمرینات بدن‌سازی بانوان: مروری بر مباحث فیزیولوژی، علم تمرین و تغذیه ورزشی، نکات تمرینی ویژه دوران بارداری (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب خستگی عضلانی انسان (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب پیلاتس معلق: تمرینات مقدماتی، مفاهیم بنیادی (جلد 1) (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب پیلاتس معلق: تمرینات مقدماتی، مفاهیم بنیادی (جلد2) (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب پیلاتس معلق: تمرینات کاربردی، افزایش مهارت (جلد 2) (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب پیلاتس معلق: تمرینات پیشرفته راهنمای مربیگری (جلد 3) (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب بیومکانیک حرکت انسان کاربرد در هنرهای رزمی (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب تکنیک‌های توان‌بخشی در طب ورزشی و مدادگری ورزشی: مبانی و اهداف تکنیک‌های توان‌بخشی آسیب‌های ورزشی (جلد 1) (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب علم تمرین زورخانه‌ای (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی همراه با واژه‌نامه تخصصی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) - 1398 - Persian
 • کتاب اخلاق در فیزیولوژی ورزش (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب مربیگری زورخانه‌ای درجه 3 ملی (حتمی) - 1398 - Persian
 • کتاب کتاب وعده های غذایی پرحجم (حتمی) - 1397 - Persian
 • کتاب کتاب قوانین بین المللی کشتی (حتمی) - 1397 - Persian
 • کتاب کتاب مبانی آموزش تمرینات اصلاحی (حتمی) - 1397 - Persian
 • کتاب کتاب آیین نامه، قوانین و مقررات مسابقات ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی (حتمی) - 1395 - Persian
 • کتاب آمایش محیط سرزمین (سازمان جهاد دانشگاهی تهران) - 1395 - Persian

Education

 • دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارمیه1396-1400

سوابق شغلی و تخصصی

 • ویراستار مجلۀ بین‌المللی مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق) (1398-تاکنون)
 • سرویراستار انتشارات تخصصی تربیت‌بدنی حتمی (1398-1400)
 • سرویراستار انتشارات شناسنامه (1397-تاکنون)
 • سرویراستار انتشارات افق بی‌پایان (1397-تاکنون)
 • دبیر علمی پژوهش‌های ادبی انتشارات شناسنامه (1397-تاکنون)
 • سابقه تدریس در تدرسی متون تخصصی زبان و ادبیات فارسی (1392-1402)
 • سابقه تدریس در دبیر ادبیات و نگارش و یرایش متوسطه اول و دوم (منظقۀ 1) (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در راهنمایی و مشاورۀ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری (1393-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • المپیاد علمی کشور (1392)

Workshops

 • آموزش ویرایش و نگارش - مؤسسه چکامه (1401)
 • آموزش ویرایش و نگارش - موسسه سیمرغ شهریار (1401)
 • آموزش نویسندگی مقدمانی - موسسه سیمرغ شهریار (1401)
 • آموزش نویسندگی پیشرفته - موسسه سیمرغ شهریار (1401)
 • آموزش ویراستاری - چامه و چکامه حسام الدین چلبی (1401)
 • آموزش ویرایش و نگارش - دانشگاه ارومیه (1400)
 • آموزش ویرایش و نگارش - انجمن علمی دانشگاه ارمیه (1400)
 • آموزش ویرایش و نگارش - دانشگاه ارومیه (1400)
 • آموزش ویرایش و نگارش - دانشگاه ارومیه (1400)
 • آموزش ویرایش متون - چامه و چکامه حسام الدین چلبی (1400)
 • آموزش ویرایش و نگارش - چامه و چکامه حسام الدین چلبی (1400)
 • آموزش ویرایش و نگارش - چامه و چکامه حسام الدین چلبی (1399)
 • نردبان آسمان (درس‌هایی از مثنوی) - موسسه سپاس (1397)
 • شرح و تفسیر غزلیات حافظ - موسسه سپاس (1397)
 • درس‌هایی از مثنوی مولانا - سرای محلۀ طفر (1388)