آقای دکتر Behzad Shahandeh

Dr. Behzad Shahandeh

استاد، دانشکده مطالعات ملل اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473961)

9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers