خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه تهران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 98,992
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 231
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 1
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 1
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1,017 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 314 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1,036 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه تهران

چالش های تعطیلات دوران کرونا و افت تحصیلی دانش آموزان نوشته ملیکا بیاتمیزان آشنایی معلمان دبستان ملت شهر تهران با نظریه های یادگیری(رفتارگرایی ، شناخت گرایی ، ساختن گرایی ) و کاربرد آنها در فرایند یادگیری نوشته کاملیاالسادات خلیلی قلیاقی و مونا مهدوی امرئیبررسی ضرورت ادغام سرگرمی و یادگیری در دانش آموزان ابتدایی نوشته فاطمه اکبرنیابررسی تفاوت های سیاست گذاری در سازمان های آموزشی و غیر آموزشی با تاکید بر نقش آموزش و پرورش نوشته شیما برهانی برسریبررسی مشکلات تدریس جغرافیا در دانش آموزان متوسطه در مدارس ایران نوشته زهرا منتظریتحلیل رابطه دو سویه تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی - یادگیری دانش آموزان نوشته مرتضی بنده الهیبررسی موانع موجود در برابر آموزش مهارت برق ساختمان در هنرستانهای کاردانش متناسب با بازار کار نوشته مهرداد رجبیبررسی اثرگذاری پودمان ۱ کارگاه نوآوری و کارآفرینی بر افزایش مهارت حل خلاقانه مسئله در هنرجویان رشته برق و مکانیک منطقه ۱۴ شهر تهران نوشته مهرداد رجبینقش آموزش وپرورش در ارتقای بهره وری فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی کشور نوشته مهدی آقاکریمیمهندسی ارزش و تحلیل ساختاری آموزش وپرورش به منظور گسترش بهره وری نوشته مهدی آقاکریمیتحلیل محتوای کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نوشته مهدی آقاکریمینقش آموزش وپرورش در بهبود سبک زندگی اسلامی -ایرانی و اصلاح الگوی مصرف نوشته مهدی آقاکریمیمفهوم شناسی بهره وری در آموزش و پرورش نوشته مهدی آقاکریمیتحلیل محتوای کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نوشته مهدی آقاکریمیبررسی راهکار ارتقا بهره وری در برنامه ریزی درسی مدارس نوشته سیمین رضایی پورتحلیل محتوا کیفی کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی از منظر جهت گیری جنسیتی نوشته مریم فراتی و صابر کرمی و یگانه بیات مختاریبررسی همبستگی اضطراب کرونا، دلواپسی و طرحواره منفی گرایی در پیش بینی اضطراب یادگیری دانش آموزان مدرسه حافظ شهرستان نیشابور در همه گیری کووید-۱۹ نوشته مریم فراتی و صابر کرمی و یگانه بیات مختارینقش والدگری مثبت در کاهش اختلالات رفتاری کودکان شهرتهران نوشته سهیلا جمعه گی و سیدمحمد طباطبایی و مهشید ایزدینقش والدگری مثبت در کاهش نشانه های اختلال توجه و اختلالات رفتاری کودکان در شهر تهران نوشته سهیلا جمعه گی و سیدمحمد طباطبایی و مهشید ایزدیرابطه بین هوش هیجانی و مدیریت استرس با بهره وری شغلی در کارکنان سایپا تهران نوشته طاهره آموزنده و معصومه آباد

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه تهران

پایش و ارزیابی جابجایی در سطح بدنه محدوده دریاچه سد لار با استفاده از تکنیکهای سنجش از راه دور (1399)کنترل منابع غیر نقطهای آلودگی آب رودخانه ها و سد با استفاده از پوشش گیاهی مناطق میانگیر (1399)مقایسه بارش شبیه سازی شده توسط مدل های آماری و مدل اقلیم منطقه ای RegCM در مقیاس های زمانی مختلف (1391)مدلسازی پویای بهره برداری از پساب با رویکرد کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: دشت ورامین) (1393)مدلسازی بهره برداری کانال اصلی آبیاری در شرایط کمبود آب با رویکرد اقتصادی، مطالعه موردی کانال اصلی شاخه شمالی شبکه آبیاری رودشت (1397)مدل بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از پساب و آب های زیرزمینی شبکه آبیاری ورامین (1397)توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین راهکارهای مدیریت منابع آب دریاچه ارومیه مبتنی بر معیارهای توسعه پایدار (1394)تدوین مدل شبکه ی بیزین برای شبیه سازی و ارزیابی فرآیند تحویل و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری (1398)تحلیل ریسک شبکه های آبیاری با روش سلسله مراتبی فازی و انتخاب سناریوی مناسب مدیریت ریسک براساس تصمیم گیری چند معیاره (1397)بررسی میزان کاهش تلفات نشت در کانال خاکی با ارتقاء مدیریت بهرهبرداری کانال اصلی آبیاری به کمک سامانه کنترل خودکار (مورد مطالعاتی: کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی دشت مغان) (1397)بررسی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کمیت منابع آب توسط مطالعات ایزوتوپهای پایدار در مرجانهای خلیج فارس (1391)بررسی تاثیر دو راهکار خود کارسازی و بهره برداری تلفیقی آب سطحی و ززیرزمینی در بهبود مدیریت بهره برداری کانال اصلی شبکه آبیاری از دیدگاه رابطه آب- انرژی (1398)بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری خروجی در مخازن سدهای تاخیری و شکافدار (1394)ارزیابی خصوصیات شیمیایی خاک و رشد گیاه ذرت در آبیاری ناقص ریشه با استفاده از پساب در آبیاری قطره ای (1397)بررسی الگوی کشت متناسب با منابع آبی منطقه کوهدشت (1389)تهیه مدل DRASTIC در محیط GIS جهت بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت ساوه نوبران (1390)بررسی نقش گسل ساوه در ویژگی های آب زیرزمینی آبخوان دشت ساوه (1393)ارزیابی کیفیت آب رودخانه قره چای در استان مرکزی بر پایه شاخص های بیولوژیک و شناسایی منابع الاینده (1391)تعیین ارزش اقتصادی آبدر استان کرمان مطابق با استانداردهای بین المللی (1389)بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی و اثرات زیست محیطی رودخانه (1392)قیمت گذاری و تعیین ارزش اقتصادی آب در دشت های مختلف استان قم با لحاظ ارزش های مصرفی و غیر مصرفی آب و سرمایه گذاری های انجام شده (1394)به روزرسانی قوانین بهره برداری از سد ۱۵ خرداد در شرایط کنونی و با لحاظ کردن منابع آب ورودی از حوضه دز (1391)سازگاری با تغییر اقلیم در مدیریتکلان منابع و مصارف استان سیستان و بلوچستان (1389)تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از داده های دمای هوا و شبکه های عصبی مصنوعی برای استان سیستان و بلوچستان (1391)بررسی موانع و مشکلات طرحهای توسعه عمرانی منابع آب و مهندسی مجدد در معیارهای طراحی و بهره برداری و ارائه راهکارهای تخصصی در راستای افزایش بهره وری (مطالعه موردی: سد گلک استان سیستان و بلوچستان) (1393)مدل شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد دامغان به کمک داده های تصاویر NOAA از سطح پوشش برف (1388)مطالعه آزمایشگاهی عددی در مقیاس سه بعدی حذف نیترات از - آبخوان شهرکرد توسط نانو ذرات آهن در سیستم چاه های واکنشگر (1392)تعیین تابع تقاضای منطقه ای و برآورد قیمت بهییه آب (مطالعه موردی دشت دامغان) (1393)برآورد رواناب حاصل از ذخیره برفی در ارتفاعات با استفاده ازتصاویر ماهوارهای اپتیکی و راداری (1391)بررسی عامل فرسایش پذیری خاک، و مدل سازی بار رسوب با استفاده از رگرسیون چند متغیره و فازی در حوضه سد زاینده رود علیا (1391)

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه تهران

تاکنون 187 کنفرانس توسط دانشگاه تهران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه تهران به صورت زیر است:
سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایراندومین کنفرانس فضای سایبراولین همایش ملی سکونتگاه های انسانی ایرانهشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحققششمین سمینار سواد رسانه ای و اطلاعاتی: پرورش اعتماد برای سواد رسانه ای و اطلاعاتیسومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژیپانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزیدهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرتسومین همایش بین المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانوچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمینهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژییازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانچهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایرانسمینار سواد رسانه ای و اطلاعاتی: پرورش اعتماد برای سواد رسانه ای و اطلاعاتیهمایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانیکنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشورهمایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایرانکنگره بین المللی گوهرشادسومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایرانبیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانهمایش بین المللی بازنمود اپیدمی ها در ادبیات و سینماکنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبریهمایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونااولین کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکههشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتهااولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایرانسمینار سواد رسانه ای و اطلاعاتیپانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایرانکنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومیسومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوریاولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آبهمایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آیندهچهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانیدومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایراناولین همایش قرآن و روانشناسیدومین همایش بین المللی زالوی طبیهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایراناولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانودومین همایش بین المللی صلح و حل منازعههشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صداهمایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریتیازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایرانسومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنویهفتمین همایش ملی زمینساخت و زمین شناسی ساختاری ایراندومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافتدومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدارهفدهمین همایش ملی حسابداری ایرانکنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظردومین کنفرانس ملی بازیابی تعاملی اطلاعاتسومین همایش دانشجویی تاریخ و فلسفه علمکنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایرانیازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایرانکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیستنهمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفتکنگره ملی نقش مطالعات میان‌‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشورکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعهدوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکیششمین همایش آموزش معماریاولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعاتچهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختیاولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیستهجدهمین همایش شیمی فیزیک ایرانپنجمین همایش ملی حبوباتکنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایرانهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکهفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایراناولین کنفرانس مدیریت منابع انسانیچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیکدومین کنفرانس مدیریت تبلیغاتسومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیکنگره ملی نماز و سلامت روانکنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایرانسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستسومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه بایونیکهمایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفتدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیستاولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و داروییدومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتیکنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیکپنجمین کنفرانس مدیریت اجرایینخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایراننخستین کنفرانس مدیریت تبلیغاتهشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستاولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارهادوازدهمین کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی غشایی (MST2015)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیهمایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابستهسومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعیدومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آبکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیستکنفرانس مدیریت خدماتکنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتیکنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیکچهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینهپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایراناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیدومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوریهفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستاولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانیپنجمین همایش آموزش معماریسومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیستپنجمین همایش بیوانفورماتیک ایرانکنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیکاولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوریاولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گازدومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگلهمایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آبدومین کنفرانس ماهی شناسی ایراناولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدیاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدارکنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود فضای کسب و کاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعدومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیستاولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیستدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایراناولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاکپنجمین همایش رویت هلال و تقویمسومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشورهمایش سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژیکنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایراندومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومسسمینار علمی تجاری سازی ایده ها با رویکرد آینده پژوهیهفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیکششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستسومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ایاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)همایش ملی جریان و آلودگی هواهمایش ملی جریان و آلودگی آباولین کنفرانس ملی بتن سبکپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیستاولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادهاششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکیاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزیپنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیستچهاردهمین همایش شیمی فیزیک ایرانهشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدنسومین کنفرانس ملی سازه های فضاکاردومین کنفرانس بین المللی معماری و سازهچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستسمینار ارزیابی تجارب و آموزههای بازسازی بماولین کنفرانس ملی مدیریت فرایندهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایراننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراناولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)اولین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب، فناوری ها و یافته های نودومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ایاولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدناولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختهااولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیستدومین همایش بین الملی دانشجویی بیوتکنولوژی ایراننهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برقچهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایرانچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیزسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستکنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴سومین همایش آموزش معماریدومین کنفرانس مهندسی معدن ایرانچهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهیدومین کنفرانس ملی سازه های فضا کارچهارمین همایش قیر و آسفالت ایرانهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدارچهارمین کنگره ملی مهندسی عمرانسومین کنفرانس هیدرولیک ایراننخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشیپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایراندهمین کنگره علوم خاک ایرانسومین کنگره ملی خوردگی ایراندومین کنگره ملی خوردگی ایراناولین کنگره ملی خوردگی ایرانسومین همایش رویت هلال و تقویمدومین همایش مقابله با سوانح طبیعیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژیدومین سمینار ساخت و ساز در پایتختاولین سمینار ساخت و ساز در پایتختاولین کنفرانس سازه و معماریپنجمین کنفرانس تونل ایراناولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیستسومین همایش قیر و آسفالت ایراناولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ایدومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستدومین همایش قیر و آسفالت ایراناولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران

تاکنون 68 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه تهران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:
دوفصلنامه تفکر طراحینشریه علمی قرآن و روانشناسیمجله مطالعات اسلامی معاصرمجله ایرانی مطالعات مدیریتنشریه علمی ترویجی گیاهپزشکفصلنامه بررسی­ های مدیریت رسانهفصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامیIranian Economic Review Journalمجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقیمجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمیمجله مهندسی بیوسیستم ایراننشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازیفصلنامه مطالعات حقوق عمومیفصلنامه مطالعات باستان شناسیفصلنامه مدیریت فناوری اطلاعاتمجله مدیریت فرهنگ سازمانیفصلنامه مدیریت صنعتیفصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعیفصلنامه مدیریت دولتیفصلنامه مدیریت بازرگانیفصلنامه مدیریت آب و آبیاریفصلنامه محیط شناسیفصلنامه گردشگری شهریمجله فیزیک زمین و فضافصلنامه فلسفه دیندوفصلنامه فلسفهمجله صنایع چوب و کاغذ ایرانفصلنامه زن در فرهنگ و هنرفصلنامه زن در توسعه و سیاستمجله حقوق خصوصیمجله جامعه شناسی هنر و ادبیاتفصلنامه تحقیقات مالیفصلنامه تحقیقات اقتصادیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایرانمجله تحقیقات آب و خاک ایرانپژوهشنامه نقد ادبی و بلاغتفصلنامه پژوهش های فقهیفصلنامه پژوهش های علوم تاریخیپژوهش های زبانیپژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجیفصلنامه پژوهش های روستاییفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعیپژوهش های جغرافیای انسانیدوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسیمجله پژوهش های انسان شناسی ایرانفصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسیالمجله اللغه العربیه و آدابهادو فصلنامه ادب فارسیمجله آمایش سرزمینمجله مطالعات فضای مجازیمجله بین المللی علوم و فنون باغبانیفصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهاندو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژیمجله بین المللی معدن و مهندسی زمیندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایراندو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیفصلنامه علوم دامی ایرانفصلنامه علوم باغبانی ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایراندوفصلنامه کشاورزیدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغیفصلنامه تولیدات دامیفصلنامه به زراعی کشاورزیمجله مکانیک کاربردی محاسباتیفصلنامه طب دامی ایرانفصلنامه ادب عربیفصلنامه تحقیقات دامپزشکینشریه علمی تخصصی پژواد