آقای دکتر MohammadReza Borzuee

Dr. MohammadReza Borzuee

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476888)

5
17
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers