آقای دکتر Ebrahim Akbari

Dr. Ebrahim Akbari

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478209)

8
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers