بررسی ابعاد گوناگون تروریسم سایبریو راهکارهای مقابله با آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCONF09_133

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1402

Abstract:

تهدید تروریسم چالش بزرگی را در زندگی روزمره ما ایجاد کردهاست. حملات تروریستی در شهرهای بزرگ، شهرک ها و استراحتگاه هایتوریستی درسرا سر جهان ناکافی بودن مکانیسم دولتی برا ی مقابلهبا این چالش را نشان داده است. برای مقابله با این خطر دو راهوجود دارد: یکی، بی تفاوتی نسم خطر و دوم، آماده سازی و ایجادانگیزه از طریق دانش و آموزش و مقابله با آن. فناوری یک سلاح دولبه است که می تواند هم برای کار های سازنده و هم برای کارهایمخرب استفاده شود. تروریسم سایبری نمونه بارز استفاده مخرب ازفناوری است که تهدیدی برای بشریت است. بنابراین، هدف این مقالهدرک مفهوم تروریسم سایبری، بیان تفاوت ها با جنگ یا حملات سایبریو تاثیر آن بر جامعه جهانی و چگونگی مقابله با این تهدید میباشد.

Authors

کیمیا رضائی کلانتری

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

ابراهیم اکبری

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاهآزاد اسلامی واحد ساری

سیدمسعود موسوی

دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحدساری