آقای دکتر علی باقری دولت آبادی

دانشگاه یاسوج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (488167)

11
76
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers