آقای پروفسور SAYED ZIA HUSSAINI

Prof. SAYED ZIA HUSSAINI

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خارجی اریانا هیرمند پارس

Researcher ID: (489689)

2
3
3
10
5
2
1
10
1
1

My name is Dr. sayed zia hussaini , I have a PhD in Architecture, majoring in project management and construction, from the University of Tehran in 2015. I have been specializing in the field of architecture and work management for 20 years, and I have had many research activities in this field. I have written 12 volumes of books on the subject It is architecture, urban planning and management, some of which have been published by Tehran University and major scientific authorities. Between 2011 and 2020, I was involved in the management and restoration of large old projects and historical monuments in the United Nations Cultural Department (UNESCO). In 2016, I became the best person in the ivlp global program of America and in 2016 and 2017 I was in America and I visited the projects and universities of that country. He is also an international architect who designed and built in 5 countries including Canada, Afghanistan, Turkey, Dubai and Iran. And I managed more than 300 projects. It also won the international design competition for the presidential summer palace in Afghanistan for Nowruz 1393, which was built and put into operation in 1392 to 1393. This palace is one of the architectural masterpieces of Asia. Designing 26 international projects, I have authored more than a hundred articles related to architecture and urban planning in Asia.

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن معماران امریکا

ISI Papers

 •  Islamic architecture in Afghanistan (2023)

Researchs

Books

 • کتاب بازسازی و استحکام‌بخشی بناهای تاریخی (انتشارات دانشگاه پارس) - 1403 - Persian
 • کتاب مبانی و اصول مدیریت پروژه و ساخت (دانشگاه پارس) - 1401 - Persian
 • کتاب سبک شناسی معماری افغانستان (انتشارات خراسان قدیم) - 1400 - Persian
 • کتاب مساجد تاریخی آسیا (بخش اول فلات ایران و افغانستان) (وزارت شهرسازی و انتشارات خراسان) - 1398 - Persian
 • کتاب روش های بازسازی ساختمان های تاریخی (انتشارات خراسان و وزارت امور شهرسازی) - 1396 - Persian
 • کتاب قصر پغمان (روش های طراحی و بازسازی) (وزارت شهرسازی) - 1395 - Persian
 • کتاب مقدمه ای بر تاریخ معماری و شهرسازی افغانستان (وزارت امور شهرسازی) - 1393 - Persian
 • کتاب صنعتی سازی در افغانستان (وزارت امور شهرسازی و انتشارات خراسان) - 1393 - Persian
 • کتاب مبانی مدیریت پروژه وساخت (دانشگاه تهران) - 1389 - Persian
 • کتاب بازسازی قصر تاریخی دارالامان با همکاری دانشگاه اخن المان (وزارت شهرسازی و انتشارات دانشگاه اخن المان) - 1386 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل شرکت آریانا هیرمند پارس (1398-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در رییس هیات مدیره شرکت مهندسی چهل برج سپیدار (1397-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • معماری (2017)

Workshops

 • نمایشگاه بین المللی ساختمان ؛مصالح و فناوری های ساختمان استانبول 2023 - ترکیه (2023)
 • نمایشگاه ساختمان استانبول (Turkey Build) - ترکیه (2020)
 • بازسازی ساختمان های تاریخی قوانین و مقررات - یونسکو سازمان ملل متحد (2017)
 • طراحی کتابخانه های عمومی - کتابخانه ملی کانادا (2017)
 • بازسازی ساختمان های تاریخی - دانشگاه لس ان جلس (2016)
 • نمایشگاه BAU – نمایشگاه پیشرو در جهان برای معماری، مواد و سیستم ها - مونیخ المان (2015)
 • بازسازی و مدیریت بناهای تاریخی - دانشگاه اخن المان (2013)
 • نمایشگاه IFAT مونیخ – نمایشگاه تجاری پیشرو برای فناوری های زیست محیطی - المان (2013)
 • نمایشگاه بین المللی هنر امارات - امارت متحده عربی (2012)
 • مدیریت و کنترل پروژه پروژه - نظام مهندسی استان قم (1385)

یادداشتهای علمی