آقای دکتر Saeed Jalalian

Dr. Saeed Jalalian

دانش آموخته دکترا مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

Researcher ID: (52655)

1
7
1
1
1

Journal Papers

Books

  • کتاب بازداریابی (نشر بازرگانی) - 1398 - Persian

Teaching Experience

جوایز و افتخارات

  • رتبه دوم در استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزونی (1391)

Workshops

  • مدیریت علوم داده و داده کاوی - موسسه توسعه (1400)