خانم دکتر masoumeh kamaledini

Dr. masoumeh kamaledini

مدرس دانشگاه و مددکار اجتماعی ارشد

Researcher ID: (55814)

3
6
1
1
1
2
1
1

Books

  • کتاب جامعه شناسی فاجعه (اندیشه احسان) - 1399 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در ارشد مددکاری اجتماعی (1380-1405)

Workshops

  • هفتمین کنفرانس مدیریت سیلاب - دانشگاه تهران (1398)
  • کنفرانس ملی زلزله - دانشگاه تهران (1397)