آقای دکتر Sasan Kiasat

Dr. Sasan Kiasat

انجمن علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

Researcher ID: (5952)

7
1
5
1
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Conference Papers

Education

Workshops

  • مدرس کارگاه تخصصی : کاربرد هوش مصنوعی در طراحی سازه - دانشگاه صنعتی امیر کبیر/ دانشکده پردیس(۱۴۰۲)
  • مدرس همایش: طراحی سازه با استفاده از هوش مصنوعی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر(۱۴۰۲)
  • مدرس همایش: طراحی پیشرفته سازه های بتن مسلح به کمک شبکه های عصبی مصنوعی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر(۱۴۰۲)
  • مدرس همایش: طراحی پیشرفته سازه های فولادی بر اساس عملکرد - دانشگاه صنعتی امیر کبیر(۱۴۰۲)
  • مدرس همایش: طراحی پیشرفته سازه های بتن مسلح بر اساس عملکرد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(۱۴۰۱)