آقای دکتر Alireza Zarrineghbal

Dr. Alireza Zarrineghbal

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (59580)

5
1
3
6
6
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه (1393-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در طرّاح و مشاور سازه (1395-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در تحلیلگر ریسک (1399-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در ارزیاب اختراعات (1401-1402)
 • سابقه کار صنعتی در پایه ۳ محاسبات - نظام مهندسی (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نشریه «پژوهش های زیرساخت های عمرانی» (دانشگاه قم) (1396-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • برگزیده دور اوّل طرح جذب و نگهداشت نخبگان - بنیاد ملی نخبگان (1401)
 • برگزیده طرح شهید صیّاد شیرازی (بنیاد ملّی نخبگان) و اخذ پروژه جای‌گزین خدمت در پژوهشگاه بین‌مللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (1400)
 • أخذ درجه عالی (نمره 19.75) رساله دکترای تخصّصی از دانشگاه تهران (1400)
 • رتبه 2 آزمون دکترای تخصصی (مهندسی عمران - زلزله) در کشور (1394)
 • دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه (1391)
 • رتبه 28 آزمون کارشناسی ارشد (مهندسی عمران) در کشور (1391)