ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Hamid Zafarani

Dr. Hamid Zafarani

دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182151)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Hamid Zafarani در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Hamid Zafarani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتولید شتابنگاشت های مصنوعی سازگار با طیف طرح با استفاده از تبدیل موجکهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
2دریافت فایل PDF مقالهتولید شتابنگاشت هایِ میدان نزدیک، جهت آنالیز تاریخچه زمانیِ ساز ههای واقع در میدان نزدیک گسل-کاربرد برای سای تای نزدیک گسل گرگانپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1386
3دریافت فایل PDF مقالهتخمین توزیع افت تنش استاتیکی روی گسل در جریان زمین لرزه د یماه 1382 بم, با کمک تبدیل فوریه و روش فضای عدد موجپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1386
4دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سریع انتگرالهای چرخشی به کمک الگوریتم بازگشتی در مدلسازی انتشار دینامیکی ترکِ مودِ سه (III ) به روش انتگرال مرزیِ طیفینخستین همایش پیش یابی زلزله1387
5دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی حرکات قوی زمین در شمال ایران با استفاده از مدل حائلهای ویژهششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1390
6دریافت فایل PDF مقالهاثرسناریوهای مختلف گسیختگی گسل در روش شبیه سازی تصادفی گسلهای محدود بر عملکرد و پاسخ سازه های دارای جداساز لرزه ایششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1390
7دریافت فایل PDF مقالهA NEW NUMERICAL METHOD FOR THE DYNAMIC FAULT RUPTURE MODELSششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ساختگاهی در شمال ایران با استفاده از روش تجربی H/Vششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار فاصله بین کلید برشی و عرشه در پل های بتنی با تکیه گاه الاستومری تحت بارزلزله به روش آنالیز مودال اصلاح شده و انتگرال گام به گامنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی سطوح خطر لرزه ای برای نواحی با شرایط لرزه خیزی متفاوت در ایراننهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
11دریافت فایل PDF مقالهکاربرد درخت منطقی درتحلیل خطر لرزه ای احتمالاتیدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
12دریافت فایل PDF مقالهINVESTIGATION ON WEAR BEHAVIOR OF PTFE/HA COMPOSITE FABRICATED BY HOT-PRESS SINTERING PROCESSاولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهبه دست آوردن منحنیهای طیف طراحی برای سایت سدکرخه به کمک الگوریتم نویسی روش تحلیل خطراحتمالاتی درMATLABاولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال1391
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای لرزه خیزی برای ایرانهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ساختگاهی در ناحیه آذربایجان با استفاده از روش تجربی H/Vهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
16دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی حرکات زمین در زلزله خردادماه 3131 بلده-کجوربه روش تصادفی گسل با ابعاد محدود، با در نظر گرفتن اثرات مسیر و ساختگاههفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
17دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جنبش نیرومند زمین با استفاده از تابع گرین تجربی برای زمین لرزه قائن- بیرجندهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
18دریافت فایل PDF مقالهچگونگی وارد کردن اثرات زلزله حوزه نزدیک درتحلیل خطر تهرانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرنوع تابع پنجره زمانی درروش تصادفی گسل محدود برروی پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه های یک درجه آزادیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رفتاردینامیکی غیرخطی قابهای فولادی مجهزبه مهاربندکمانش ناپذیرBRB تحت تاثیر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دورکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم های کنترل غیرفعال به منظور استهلاک انرژی لرزه ای سازهکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامتریک برروی پارامتر افت تنش درمدل گسلهای محدود برای منطقه ی شمال ایران و نزدیک به کلانشهر تهرانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
23دریافت فایل PDF مقالهاثرات انفجار بر روی ستون پلپنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه 1393
24دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی خصوصیات پالس های جهت پذیری حوزه نزدیک باشبیه سازی پدیده زلزلههشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
25دریافت فایل PDF مقالهاستفاده مستقیم نتایج شبیه سازی زلزله درتحلیل خطراحتمالاتی؛مطالعه موردی گسل شمال تهرانهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
26دریافت فایل PDF مقالهاثر جهت پذیری در تحلیل خطر تهراندومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط کاهندگی برای زلزله حوزه نزدیک تهران و کاربرد آن در تحلیل خطر لرزهای احتمالاتیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
28دریافت فایل PDF مقالهTuned dampers behavior for seismic energy dissipationکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آگاهی و آمادگی مردم در برابر رویداد زلزله، مطالعه موردی: شهرستان پاکدشتدومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از روابط پیش بینی جنبش نیرومند زمین برای زلزله های کوچک فلاات ایراندومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقاط زلزله های بزرگ اینده با استفاده از داده های ژئودتیک برای شمال شرق ایراندومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات تنش کولمب ناشی اززمین لرزه 20اردیبهشت 1376 قائن - بیرجند درگسلهای منطقهسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
33دریافت فایل PDF مقالهتخمین احتمال گسیختگی مجدد قطعهی شمالغربی گسل شمال تبریزبراساس مطالعات دیرینهلرزهشناسی با لحاظ کردن عدم قطعیتهای موجودسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
34دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات رکوردهای جنبش نیرومند زمین درحوزه زمان مطالعه موردی منطقه زاگرسسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ساختگاهی در ناحیه البرز- آذربایجان با استفاده از روش معکوس سازی تعمیم یافته با به کارگیری داده های لرزه نگاریسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
36دریافت فایل PDF مقالهProbabilistic Assessment of Strong Earthquake Recurrence in the NW Segment of the North Tabriz Fault, Iranدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1396
37دریافت فایل PDF مقالهارائه منحنی شکنندگی برای قاب های خمشی فولادی بر اساس آیین نامه 2800 به روش تحلیلیچهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد روابط کاهندگی در پیش بینی جنبش زمین در پس لرزه های فلات ایراندومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1398
39دریافت فایل PDF مقالهSELECTION OF GROUND MOTION PREDICTION EQUATIONS FOR SEISMIC HAZARD ANALYSES IN MAKRAN REGION, IRANهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
40دریافت فایل PDF مقالهEFFECTS OF SECONDARY STATIC STRESS TRIGGERING ON THE SPATIAL DISTRIBUTION OF AFTERSHOCKS, A CASE STUDY, 2003 BAM EARTHQUAKE (SE IRAN)هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
41دریافت فایل PDF مقالهGEODETIC-BASED AND GEOLOGICAL-BASED EARTHQUAKE RATESهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
42دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خطر سرشتی ناحیه تهرانهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
43دریافت فایل PDF مقالهتعریف پهنه بندی لرزه ای جدید برای منطقه ایران جهت استفاده در مدل زمان و بزرگای قابل پیشبینیهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
44دریافت فایل PDF مقالهINVESTIGATION OF TMD AND TLD PERFORMANCEUNDER EARTHQUAKE EXCIT ATION, THE CASE OF22-STORY RESIDENTAL BUILDINGهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی مقادیر طیفی در داده های لرزه ای منطقه زاگرس ایرانهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامتریک رفتار دیوارهای ساحلی بلوك بتنی بندر پتروشیمی پارس تحت زلزله حوزه نزدیکهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
47دریافت فایل PDF مقالهAFTERSHOCK DECAY RATES IN THE ZAGROS AND PROBABILISTIC SEISMIC AFTERSHOCK HAZARD ANALYSIS OF THE 2013 APRIL 9 SHONBE (BUSHEHR) EARTHQUAKEهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
48دریافت فایل PDF مقالهTWO DIMENSIONAL VELOCITY FIELD OF THE IRANIAN PLATEAUهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای لرزهای در منطقه آذربایجان با استفاده از روش حل معکوس تعمیم یافتههفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
50دریافت فایل PDF مقالهTHE IMPACT OF DAMAGE FUNCTIONS USED TO DETERMINE THE CAT BONDS TRIGGERهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
51دریافت فایل PDF مقالهA COMPREHENSIVE DEFORMATION MODEL OF MAKRAN REGION, FOR SEISMIC HAZARD STUDIESهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
52دریافت فایل PDF مقالهPREDICTED GROUND MOTIONS FOR MAKRAN SUBDUCTION INTERFACE BASED ON A STOCHASTIC FINITE-FAULT MODELهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
53دریافت فایل PDF مقالهTHE USE OF IMPROVED RISK TARGETING APPROACH IN SEISMIC HAZARD ASSESSMENT OF MAKRAN REGIONهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398

Hamid Zafarani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهاستفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمانمطالعه موردی تهراننشریه مهندسی سازه و ساخت1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات چشمه لرزه ای زلزله های رودبار و منجیل با استفاده از شبیه سازی ترکیبیبه روش گسل محدودنشریه مهندسی سازه و ساخت1393
3دریافت فایل PDF مقالهالگویابی داده های لرزه یی با استفاده از خوشه بندی به منظور پیش بینی زلزلهمجله ی مهندسی عمران شریف1395
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی تاثیر لحاظ عدم قطعیت های عمق رخدادها د رنتایج تحلیل خطر لرزه یی احتمالاتیمجله ی مهندسی عمران شریف1395
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده زلزله و شناسایی مناسب ترین روش آموزش جهت آموزش انتقال مفاهیم و نکات ایمنیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1396
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییرات تنش کولمب بر مدل های زمان وابسته در شرق ایرانفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1394
7دریافت فایل PDF مقالهتخمین احتمال گسیختگی قطعه ی شمال غربی گسل شمال تبریز، با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجودفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1395
8دریافت فایل PDF مقالهبانک داده های منتخب حرکات قوی زمین برای زلزله های ایرانفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1395
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین تابع سمی واریوگرام مولفه های قائم برای داده های شتاب نگاری ایرانفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1397
10دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کولمب بر مدل های وابسته به زمان احتمال وقوع زلزله در زاگرسفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1398
11دریافت فایل PDF مقالهEvaluating Seismic Response of Underground Structures Based on the Beam on Dynamic Visco-Elastic Foundation Theoryفصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
12دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سیکل های زلزله مبتنی بر فیزیک لغزش جهت ارزیابی پارامترهای لرزه ای در ناحیه البرزفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1398
13دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی رفتار و باورهای عمومی در خصوص زلزله؛ مطالعه موردی: شهر بابلفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1398
14دریافت فایل PDF مقالهارائه سناریوهای لرزه ای احتمالاتی مبتنی بر بهینه سازی جهت تحلیل خسارت لرزه ای شریان های حیاتی شهر قمفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1399
15دریافت فایل PDF مقالهتخمین سریع بزرگی و فاصله رومرکزی زلزله برای منطقه البرز با استفاده از روش B-Δفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1400
16دریافت فایل PDF مقالهRole of Transferred Static Stress Due to Sarpol-e Zahab Earthquake in Aftershock Distributionفصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله1397
17دریافت فایل PDF مقالهTime-Dependent Earthquake Probability Computations and Fault Interaction Effects in Zagros, Iranفصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله1399
18دریافت فایل PDF مقالهمشخصات هندسی پهنه فرورانش مکرانفصلنامه زمین ساخت1399
create: 2 June 2019 - view 753

Hamid Zafarani annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Hamid Zafarani papers

Support