خانم مهندس sepideh bakhshi

Engineer sepideh bakhshi

دانشجوی دکتری تخصصی معماری

Researcher ID: (86105)

7
1
1
6
5

Conference Papers

Books

 • کتاب ایرانی بودن در معماری ایران (انتشارات فراگیر الوند) - 1400 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • طراح معماری (1389-1400)
 • نویسنده و پژوهشگر در حوزه معماری (1389-1400)
 • نظارت و اجرای معماری (1389-1400)
 • سابقه کار صنعتی در طراح معماری (1395-1396)
 • سابقه کار صنعتی در مدیریت طراحی و فنی (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در طراح معماری (تاکنون)

Workshops

 • همایش فلسفه پرستش و نیایش - (1397)
 • کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام - (1397)
 • ومین کنگره بین المللی سالانه عمران، معماری و شهرسازی معاصر - دبی - (1396)
 • کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین - (1396)
 • فتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی - (1396)