آقای مهندس Kasra Ronaghi

Engineer Kasra Ronaghi

معمار

Researcher ID: (86652)

3
2
1
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در طراح معماری (1399-1400)

Workshops

  • کنفرانس بین معماری مهندسی و طبیعت - مرکز معماری ایران،دانشگاه جنوا/ تهران (1396)