خانم دکتر mariam verij kazemi

Dr. mariam verij kazemi

دکتر

Researcher ID: (99612)

17
19
6
1

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب نقش جغرافیای استراتژیک افغانستان بر رقابت ژئوپلیتیکی در مثلث بحران (کشمیر؛ فرغانه؛ سین کیانگ) (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش(دافوس)) - 1402 - Persian
  • کتاب نقش ژئوپلیتیک سلطه در ساختار مناطق قبیله ای فدرال پاکستان (دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش(دافوس)) - 1400 - Persian
  • کتاب جغرافیا و انرژی فدارسیون روسیه (مرکز آموزشی پژوهشی شهید صیاد شیرازی) - 1399 - Persian
  • کتاب دیپلماسی و امنیت در آسیای غربی (مجموعه مقالات مرکز بین المللی مطالعات صلح) - 1399 - Persian
  • کتاب دیپلماسی و امنیت در آسیای غربی (مجموعه مقالات مرکز بین المللی مطالعات صلح) - 1398 - Persian
  • کتاب جغرافیا و انرژی در حوضه دریای کاسپین (دانشگاه علوم دریایی امام خمینی) - 1397 - Persian

Education