الگوریتم های فشرده سازی -رمزنگاری با ترکیب سیستم فراآشوب hyper-chaotic با تبدیل تصادفی کسری گسسته

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,010

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF09_009

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1398

Abstract:

یک الگوریتم رمزنگاری- فشرده سازی تصویر بر اساس سیستم فرا آشوب و تبدیل تصادفی کسری تصادفی طراحی شده است. تصویر اصلی به وسیله ی تبدیل کسینوسی گسسته به یک طیف تبدیل شده و طیف حاصل بر طبق روش برش طیفی فشرده می شود. ماتریس تصادفی تبدیل تصادفی کسری گسسته با توالی آشوبی برخاسته از سیستم فراآشوب بعد بالا high dimensional کنترل می شود. آنگاه، طیف فشرده شده توسط تبدیل تصادفی کسری گسسته رمزنگاری می شود. ترتیب DFrRT و پارامترهای سیستم فراآشوب نکات کلیدی الگوریتم رمزنگاری و فشرده سازی تصویر می باشند. الگوریتم پیشنهادی می تواند سیگنال تصویر را فشرده سازی و رمزنگاری کند، بخصوص می تواند چندین تصویر را همزمان رمزنگاری نماید. برای دستیابی به ترکیبی از چندین تصویر، تصاویر با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته به چند طیف تبدیل شده و این طیف ها به وسیله ی اسکن زیگزاگ درون یک طیفمرکب متصل می شوند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی برای فشرده سازی و رمزنگاری تصویر از امنیت و عملکرد فشرده سازی خوبی برخودار است.

Authors

اسماعیل جهان گشته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

محمد مرادی

دانشجوی کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

محمد جواد ملاشاهی

دانشجوی کارشناسی نرم افزار کامپیوتر