تردد کشتی های نظامی در آب های بین المللی از منظر حقوق بین الملل

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,157

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH04_134

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1398

Abstract:

دریا، دیانوردی و کشتیرانی به عنوان یکی از موارد مهم و قدیمی و استفاده از دریاها در ابعاد مختلف تجاری، اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و نظامی برای کشورها مطرح بوده و از طرفی این کشتیرانی صرفا منحصر به کشتی های خصوصی و تجاری نمی باشد. لذا از دغدغه های مهم کشورها بهره مندی از نظام حقوقی مناسب در جهت تضمین حقوق دول ساحلی و از طرف دیگر کشتی های دول خارجی است که در مناطق مختلف دریایی در حال کشتیرانی هستند. بدیهی است به لحاط نوع وظایف، ویژگی ها و شرایط خاصی که بر کشتی های نظامی حاکم است حساسیت بیشتری در خصوص امکان کشتیرانی های آن ها در مناطق مختلف دریایی و حقوقی که آنها از آن بهره مند هستند وجود دارد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش سعی بر آن دارد تا طبق حقوق بین الملل، قوانین موجود (از جمله قانون 1982 م حقوق دریاها و 1958 ژنو و ... )، پژوهش ها و مقاله های موجود، کتاب های مربوط در این زمینه و قانون مناطق دریایی ایران مصوب سال 1372، در این زمینه؛ ضمن ارائه تعریف کشتی های نظامی و مقایسه آن با دیگر انواع کشتی ها، امکان عبور آن ها از مناطق مختلف دریایی و حقوق و تکالیف آن ها در هر یک از بخش های مختلف دریاها از جمله: آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه ی انحصاری اقتصادی و دیگر مناطق مختلف دریاها و همچنین قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را مورد بررسی قرار دهد.

Authors

محمدحسین ترک زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل