مدیریت بهینه پسماند کلانشهرها با تاکید بر کاربرد پارامترهای محیطی و ژئومورفولوژیک

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 363

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0979

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

Abstract:

افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرها، مدیران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشته است تا با تهیه برنامه های علمی و اصولی در جهت توسعه منطقی شهرها و توجه به نیازها و احتیاجات شهروندان گام بردارند. یکی از معضلات و مشکلات اساسی شهرهاخصوصا0 کلان شهرها، موضوع پسماندها و مدیریت صحیح و اصولی آن است. مدیریت تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماندها از درجه اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است و هرگونه غفلت و بی توجهی و عدم اعمال مدیریت صحیح در این زمینه خسارت جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. این تحقیق با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی- کتابخانه ای، به بررسی مدیریت بهینه پسماند در کلانشهرها با تاکید بر پارامترهای محیطی و ژئومورفولوژیک پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد مدیریت پسماند شهری، نیازمند ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مشارکت همه شهروندان، مکانیابی بهینه مراکز و محلهای دفن پسماند و مدیریت بهینه پسماندهای شهری با استفاده از تکنولوژیهای روز آمد و قابلیت استفاده از آنها به عنوان منبع انرژی است. در این ارتباط، علم ژئومورفولوژی با توجه به ماهیت خود که به بررسی تحول عوارض سطح زمین(لندفرمها) میپردازد، میتواند نقش مهمی در مدیریت و مکانیابی بهینه پسماندها داشته و یاریگر مدیریت و توسعه پایدار کلانشهرها باشد.

Authors

اسماعیل نجفی

عضوهیئت علمی دانشکده علوم زمین گروه ژئومورفولوژی دانشگاه دامغان