رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی و مهارت اجتماعی دانشجویان

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 433

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTI-3-9_005

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1399

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی با مهارت های اجتماعی دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش، یک پژوهش هبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در این پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران110 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی بودند که به روش خوشه ای نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شبکه اجتماعی و پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون بود؛ که روایی شبکه اجتماعی توسط چند تن از کارشناسان خبره علوم ارتباطات سنجیده شد و پایایی آن 78 % بدست آمد. روایی پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون توسط چند تن از کارشناسان سنجیده شد و همچنین پایایی آن 83 % به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی: آزمون آماری همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استاندارد به شیوه هم زمان استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین مهارت اجتماعی دانشجویان و استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

Authors

زهرا حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

زهرا حسینی

استادیار

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی برمناسبات خانوادگی [مقاله کنفرانسی]
 • اسکندری پور، ا. (1391). شبکه نگاری کاربران ایرانی شبکه­های اجتماعی ...
 • اسلامی، م. (1391). بررسیشبکه هایاجتماعیوتاثیراتآن هابرابعادمختلفزندگی. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ...
 • باستانی، س. (1382). جزوه درس تحلیل شبکه در جامعه شناسی، ...
 • حسینی، ب. افراسیابی، م. (1391). شبکه­های اجتماعی اینترنتی و سبک ...
 • درود، س. م. (1388). ماکسیمم سازی انتشار تاثیرات اجتماعی در ...
 • دهستانی، م. (1387). مهارت های زندگی (4). چاپ اول، تهران: ...
 • رضانیا، آ. (1389). اینترنت و حوزه عمومی، مطالعه موردی تحلیل ...
 • زنجانی زاده، ه. جوادی، ع.م. (1384). بررسی تاثیرات اینترنت بر ...
 • سیدعلوی،م.، نقیب السادات، ر. (1391). حوزه عمومی در فضای مجازی، ... [مقاله ژورنالی]
 • عدلی پور، ص.، یزدخواستی، ب.، کیخائی، ا. (1392). حوزه عمومی ...
 • بررسی اهداف آشکاروپنهان شبکه های اجتماعی [مقاله کنفرانسی]
 • فیضی، ا. (1384). سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در ...
 • قربان نیا، ن. (1391). تبیین سازگاری دانش آموزان برحسب دانش، ...
 • محسنی، ح. (1386). فن­آوری اطلاعات. تهران: انتشارات کتابدار. ...
 • مهرابی زاده، م.، تقوی، ف.، عطاری، ی. (1388). تاثیر آموزشجرات ...
 • ناظری، خ. (1387). بررسی میزان تفاوت معیارهای دوست یابی نوجوانان ...
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network ...
 • Elliottn, S.; & Gersham, M. (2005). Social skills intervention for ...
 • Engelberg, E.; & Sjoberg, L. (2004). Emotional. Intelligence, Affect intensity ...
 • Joinson, Adam, N. (2008). Looking at, looking up or keeping ...
 • Karavidas, M. (2004). The effect of computers on older adult ...
 • Kraut, R., Kiesler, S., & Boniva, B. (2010). Internet Paradom ...
 • Lee, W., & Eddiec, C., Kuo, C. (2002). Internet and ...
 • Leen, S., Tessaiwe, w. (2002). Pathological gambling in eating disorders ...
 • Lenhart, A., & Madden, M. (2007). Teens, Privacy and Online ...
 • http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Teens_Privacy_SNS_Report_Final.pd. ...
 • Massari, L. (2010). Analysis of My Space User Profiles . ...
 • Matson, J.L., Fee, V.E, Coe, D.A., & Smith, D. (2000). ...
 • Mesch, G.S. (2005). The internet and family. A study on ...
 • Morrison, M., Krugman, D. (2001). A look at mass and ...
 • Slaby, T & Guara, T. (2003). Self -efficacy and personal ...
 • Education Research Journal, N, 29, 663-669. ...
 • Takhira, M., Ando, R & Skamoto, A. (2004). The effect ...
 • Wickelyren, W. (2002). How to solve problem: Element of a ...
 • نمایش کامل مراجع