خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 15,547
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 25
رتبه علمی در بین Azad University: 4
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 65 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 63 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 291 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تاثیر تحول دیجیتال بر صنعت مخابرات نوشته مهرداد فکرت نژاد و ندا بنی حسینینقش آموزش های اقتصادی و سیاسی در سیاست گذاری های شهری و ارتقا شاخصه های شهروندی در جمهوری اسلامی ایران نوشته گارینه کشیشیان سیرکینقش دانش جامعه شناختی در سیاستگذاری عمومی (مطالعه موردی : سیاستگذاری در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ، با تمرکز بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) نوشته علی فلک پور و گارینه کشیشیان سیرکی و حسن خداوردیترویج فرهنگ اکوسیستم نوآوری با سیستم باز نوشته محمد شهابی مقدمارائه الگوی سناریومحور در راستای توسعه ی رویکرد تکافل در صنعت بیمه کشور با استفاده از روش دلفی فازی و مدلسازی ساختاری - تفسیری (Delphi - ISM) نوشته رضا ایمانیبررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی نوآوری سبز(مورد مطالعه : بیمارستان تخصصی البرز شهرکرج ) نوشته مهسا کرمی و فرزانه پوراصغریارائه مدل هیبریدی توسعه اکوسیستم نوآوری نوشته فرزانه بیک زاده عباسیارتباط بین انعطاف پذیری و کیفیت زنجیره تامین ، بر طراحی سیستم حسابداری مدیریت با اثربخشی هزینه نوشته محسن حمیدیان و الهه رسولیاکوسیستم نوآوری بازاریابی دیجیتال و کسب و کار نوشته مونا یعقوبی زنجانیبررسی تاثیر احساسات سرمایه گذار بر فرار مالیاتی باتوجه به ساختار مالکیت نوشته عقیل فرهنگیان و محسن حمیدیان(طراحی الگوی استراتژیک ساختار واسطه ای دانشگاه ها با رویکرد دانشگاه کار آفرین ) نوشته امیررضا علیزاده مجدحسابداری در اقتصادی گیگ نوشته امیرحسین میرزاپور و زهرا احمدزاده چهارم و فاطمه گلدبان و فاطمه صرافبررسی نقش عملکرد انتقال تکنولوژی بر مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت در صنعت فرش دستباف ایران نوشته طاهره امیری فکوربررسی کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته محمدکاظم کرونی و الناز سبزه ئی و سیده محبوبه جعفریهوشمندسازی حسابداری و حسابرسی : چالش ها و فرصت ها نوشته علی کیانی فر و محسن حمیدیانمروری بر محافظه کاری در حسابداری با تاکید بر پژوهش های آن در ایران نوشته محمدکاظم کرونی و الناز سبزه ئی و محسن حمیدیانتاثیر کارکنان واحد فروش بر ارزش ارزش ادراک شده با نقش میانجی سودمندی و لذت خرید نوشته مهران افشانیبررسی نقش میانجی نگرش در رابطه میان آمادگی مشارکت غرفه دار و عملکرد درک شده از شرکت در نمایشگاه های بین المللی صنعت نفت , گاز و پتروشیمی : یک رویکرد معادلات ساختاری با کمترین مربعات جزئی نوشته مرجان فرجیبررسی ریسک سرریز نوسان در اکوسیستم نوآوری با تاکید بر فین تک نوشته فرزانه بیک زاده عباسیمطالعه تاثیر تکانه های موقت و دائمی نوآوری ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صنعتی شدن بر آلودگی زیست محیطی در ایران: رهیافت بلانچارد-کوا نوشته زهرا دهقان ابراهیمی و بیژن صفوی و ایادعمان زیدان