بررسی تحلیلی ارتعاشات غیر خطی پرده گوش به روش هموتوپی پرتربیشن

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 476

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NREAS02_168

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1399

Abstract:

عموما مسائل ارتعاشات غیر خطی دارای اهمیت زیادی در علم فیزیک، سازه های مکانیکی و سایر تحقیقات هندسی هستند. با توجه به اینکه بسیاری از پدیده هادر جهان اطرافما شامل معادلات با مشتقات جزئی نسبت به فضا و زمان می باشد ودر حالت کلی پیا کردن پاسخ دقیق برای این نوع معادلات بسیار مشکل و زمان بر است بنابراین محققان بر روی روش های تحلیلی و روش های عددی متمرکز می شوند و در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی جچدید نیوتن بالانس هارمونیک که شامل ترکیب روش های نیوتن و نیز روش بالانس هارمونیک است و روش رایج هموتوپی پرتربیشن جهت حل معادله غیر خطی ارتعاش پرده گوش انسان استفاده و بایکدگیر مقایسه می شوند و مورد صحت سنجی قرار می گیرند.

Authors

مسعود رحمانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

امین مسلمی پطرودی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)