برداشت انرژی از الکترو مغىاطیس

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 796

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECME08_009

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1399

Abstract:

در این مقاله از یک برداشت کننده انرژی الکترومغناطیسی برای برداشت انرژی از حرکت دست انسان و روش کردن چراغ قوه الکترومغناطیسی استفاده شده است. برای شبیه سازی این مسئله از نرم افزار کامسول استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده ماکزیمم ولتاژ و توان برداشت شده از سیستم، به ترتیب ۰.۴ ولت و ۱۶۰ میکرووات می باشند.

Keywords:

برداشت کننده انرژی الکترومغناطیسی , چراغ قوه الکترومغناطیسی

Authors

علی ریزه وندی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

محمدرضا ذاکرزاده

دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

عقیل یوسفی کما

-استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران