بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی حاصل از پردازش تصاویر و دانه بندی واقعی؛ مطالعه موردی: توده موجود بر روی نوار نقاله خوراک دهنده آسیای نیمه خودشکن کارخانه تغلیظ فاز یک مجتمع مس سونگون

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 576

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMVIP11_012

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

Abstract:

تعیین دانه بندی توده سنگ ها با استفاده از روش پردازش تصویر، پیشنهادی بیش از 30 سال در صنعت معدن کاری دارد. یکی از مشکلات استفاده از این روش، ارتباط دهی صحیح بین نتایج دانه بندی حاصل از این روش با واقعیت است زیرا روش پردازش تصویر تمایل دارد تا نتایج دانه بندی را درشت تر از مقدار واقعی نشان دهد. در این پژوهش نتایج دانه بندی حاصل از پردازش تصویر توده سنگ معدنی روی نوار نقاله خوراک دهنده آسیای نیمه خودشکن معدن مس سونگون با دانه بندی واقعی که به کمک سرند کنی تعیین می شود، با استفاده از تکنیک مقایسه پارامتر تابع توزیع توده، مورد مقایسه قرارگرفته و انحراف نتایج از مقادیر واقعی برآورد شد. بر اساس یافته های این پژوهش مشخص شد که پارامترهای تابع توزیع حاصل از نتایج پردازش تصویر و واقعی Xc,n دارای همبستگی 0/91 و 0/92 بوده و می توان از نتایج حاصل از این روش با اعمال این تصحیحات استفاده شود. علاوه بر این، روشاستفاده در این پژوهش می تواند اساس کار بسیاری از مطالعات دیگر باشد.

Keywords:

تابع توزیع دانه بندی , پردازش تصویر , آنالیز سرندی

Authors

امین معالی اهری

کارشناس تولید کارخانه فرآوری مجتمع مس سونگون، شرکت ملی صنایع مس ایران

جعفر عبدالهی شریف

استاد، گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه

محمد کارآموزیان

دانشیار، گروه فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی شاهرود