امکان سنجی فقهی- اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تأمین مالی خرد اسلام: درس هایی برای اصلاح نظام قرض الحسنه در کشور

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,401

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRFINANCE03_004

تاریخ نمایه سازی: 14 آبان 1389

Abstract:

این تحقیق الگوی استفاده از نهاد اسلامی وقف در مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در واقع ضمن بررسی انواع گوناگون منابع وقفی که می توانند به عنوان منبع درآمدی برای مژوسسه تأمین مالی خرد مطرح باشند(وقف اموال منقول و غیر منقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف)، مزیت های اقتصادی که در صورت استفاده از نهاد وقف در تأمین مالی خرد اسلامی در حوزه تجهیز منابع و همچنین استفاده از عقود اسلامی(مشارکتی، مبادله ای و قرض الحسنه) در حوزه تخصیص منابع، ایجاد می شود را مورد بحث قرار می دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی- اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای مؤسسه تأمین مالی خرد در نظر گرفته شود. همچنین الگوی ارایه شده در این تحقیق می تواند درس های مناسبی برای بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه در کشور به همراه داشته باشد.

Keywords:

تأمین مالی خرد اسلامی , وقف , نظام تأمین مالی اسلامی , ایران , قرض الحسنه

Authors

محسن عبدالهی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام ص

مهدی قائمی اصل

دانشجوی کارشناسی رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(علیه ا