ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر (آبهای ایران)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1067633
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 324
Pages: 162
Publish Year: 1385

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: